چاقو ماهی زنده زا(Knife Livebearer)


نام علمی: Alfaro cultratus (Regan; 1908)
مترادف: Alfaro acutiventralis, Alfaro amazonum, Petalosoma amazonum, Petalosoma cultratum, Petalurichthys amazonum, Petalurichthys cultratus
نام عمومی :چاقو ماهی زنده زا_ Knife Livebearer, Knife-edged Livebearer
گروه:زنده زاها Livebearers
زیستگاه:آمریکای مرکزی،کاستاریکا،نیکاراگوئ ه و پاناما
سایز نهایی:7.5سانتی متر
محل زیست طبیعی:در ناحیه از رودخانه که دارای جریان سریع همراه با بارانها زیاد باشد
رفتار اجتماعی : ممکن هست نسبت به گونه های کوچکتر تهاجمی برخورد کنند بهتر است با هم گونه های خود در یک تانک نگهداری شوند.
رژیم غذایی:همه چیز خوار
تکثیر :آسان
تانک مناسب:حداقل 80 لیتر
جمعیت:دو جفت برای 100 لیتر
دکووراسیون مناسب برای تانک:به مخزنی با پوشش گیاهی متراکم و مناطقی باز برای شنای ازاد ماهی باید در نظر گرفته شود.همچنین استفاده از ریشه و چوب و سنگ در تانک.استفاده از فیلتر قوی که دائما در حال به جریان انداختن اب باشد در تان ضروری است.
دما:24 الی 28 درجه سانتیگراد
pH: 6-8
سختی:5 الی 20 NK °

طول عمر: 3-5 سال
توضیحات: چاقو ماهی زنده زا یک گونه مقاوم و سازگار است.این ماهی بیشتر ترجیح می دهد در سطح فوقانی تانک به شنا کردن بپردازد.سطح بدن این ماهی به رنگ زرد،با نمایش رنگین کمانی رنگ ابی در کناره های بدن ماهی قابل مشاهده اسن.بدن پهن آنها اجازه می دهد که با توجه به جریان شدید در اب با کمترین زحمت و اصطکاکی به شنا کردن بپردازند.این مای به بیماری های باکتریایی بسیار حساس می باشد.
نرها دارای بدنی کوچکتر همراه بقا رنگ امیرزی به ماده ها می باشد ماده ها دارای بدنی پهن و شکمی بزرگ هستند.این گونه می تواند در بین3 تا 4 هفته بین 20 تا 40 نوزاد توسط ماده متولد شود .که بهتر است نوزادان در تانکی جدا نگهداری شوند تا از خورده شدن توسط سایر ماهیان یا ححتی والدین جلوگیری شون.منبع:Tropical fish - Livebearers
ترجمه:saeed