پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: محیط بانان ذخیره گاه زیستکره توران روز شنبه ۹۲/۱۱/۱۲ ساعت ۱۳٫۳۰ هنگام گشت زنی در منطقه حفاظت شده توران در نقطه ای نزدیکی پاسگاه دلبر، متوجه حضور ۴ قلاده یوزپلنگ آسیائی شامل یک یوز مادر و ۳ توله اش در حاشیه جاده می شوند.
توله یوزها با مشاهده خودروی محیط بانان فرار کرده و به بالای تپه ای پناه می برند اما یوزپلنگ مادر پس از حدود ۲۰ الی ۳۰ متر عقب نشینی فرار نمی کند و دائما توله های خود را صدا میزند.

…….تصویر: سه توله یوزپلنگ آسیایی مشاهده مشده در منطقه حفاظت شده توران در نزدیکی پاسگاه دلبر
محیط بانان از نوع رفتار و و فرار نکردن یوز مادر حدس می زنند لاشه شکاری در اطراف وجود دارد، بنابراین محل را ترک می کنند.
پس از گشت زنی محیط بانان مجددا به محل مشاهده یوزه مراجعه و در بررسی اطراف محل لاشه یک راس میش وحشی که توسط یوزها شکار شده و بخشی از آن خورده شده بود.

……..تصویر: میش وحشی شکار شده توسط یوزپلنگ مادر و سه توله اش در منطقه حفاظت شده توران
در ۲۷ مهرماه سال جاری نیز یک یوز ماده به همراه چهار توله اش در محدوده ای به نام کال هرب در منطقه حفاظت شده توران مشاهده شدند که حدود ۲۵ کیلومتر با منطقه مشاهده این یوز ماده و سه توله اش در نزدیکی پاسگاه دلبر فاصله داشته و اصولا دو خانواده متفاوت از یکدیگر می باشند.