مجله مهر: دریاچه*هایی که هر سال هزاران گردشگر را در پالائو به خود جلب می*کند. دریاچه عروس*های دریایی در جزایر راک یکی از مشهورترین دریاچه*ها برای دیدن طبیعت زیر آب است. میلیون*ها عروس دریایی طلایی در این دریاچه وجود دارند.