به گزارش زیست آنلاینبرنامه جهانی گردآوری اطلاعات جامع از ماهیهای آب شیرین تحت عنوان برنامه «Fish BioBlitz» با هدف همراه کردن دوستداران طبیعت با برنامه حفاظت از ماهیهای آب شیرین در روز «جهانی تالابها» آغاز شد.

این برنامه با همکاری گروه کارشناسان ماهیهای آب شیرین (FFSG) در اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN)، سازمان جهانی حفاظت از محیط زیست (CI)، مرکز جهانی اطلاعات ماهیها (فیش بیس)، جمعیت ماهیگیران جزایر بریتانیا و شبکه تنوع زیستی زمین اجرا میشود و هدف از آن ارائه یک برنامه جهانی حفاظت از ماهیهای آب شیرین است.

در این برنامه از مردم تمام جهان شامل ماهیگیران، عکاسان، دانشجویان یا دوستداران محیط زیست دعوت شده تا تصاویری را که از ماهیهای آب شیرین در زیستگاه این ماهیها به ثبت رسیده همراه با اطلاعات مکانی و زمانی مشاهده آنها در پایگاه اینترنتی مربوط به این برنامه بارگذاری کنند.


پس از آن متخصصان طبقه بندی ماهیها با بررسی دقیق اطلاعات دریافتی، آنها را دسته بندی و منظم میکنند.
این اطلاعات در تشخیص گونه های جدید برای متخصصان و کارشناسان حیات وحش بسیار حیاتی هستند و به آنها کمک میکنند تا احتمال و شدت خطر انقراض این گونه ها را ارزیابی کنند.


اجرای این برنامه همچنین سبب افزایش اهمیت ماهیهای آب شیرین برای حفاظت از زیستگاه های مهم بین المللی آنها میشود.
«کریستوفر بریگز»، دبیرکل «معاهده رامسر» با موضوع حفاظت از تالابها و پرندگان مهاجر میگوید: بیش از سه چهارم وسعت تالابهای تحت معاهده رامسر به طور کامل یا بخشی از زیستگاه ماهیان آبهای شیرین هستند.


در واقع 30 درصد از این تالابها به دلیل اینکه زیستگاه گونه های مهم ماهیها هستند به این معاهده پیوسته اند.

منبع:زیست آنلاین