بسیاری از مردم، از رفتن به جنگل و کندن قارچ برای خوردن لذت می برند، اما شناخت نوع قارچ می تواند مسئله مهمی باشد ... بیش از 38 هزار نوع قارچ وجود دارد که بعضی از آنها سمی اند و بعضی از آنها قابل خوردن می باشند ... رنگ، شکل و اندازه ی قارچ ها می تواند خیلی متنوع و مختلف باشد .

قارچ ها نه جزء گیاهان محسوب می شوند و نه جزء جانوران بلکه جزء گروه دگرپرورده ها هستند.دگرپروردگی فرآیندیست که در آن قارچ ها برای تامین انرژی و رفع نیازهای خود ازمواد ساخته شده سایر موجودات زنده استفاده می کنند.منبع:topnop.ir