ماهی خورکها گروهی از پرندگان رنگین پر و با جثه کوچک تا متوسط هستند که در سه تیره در راسته سبزقباسانان قرار گرفته اند.

آنها در سراسر جهان پراکنده هستند ولی بیشتر آنها در بر قدیم به سر میبرند.

اعضای سه گانه های این گروه عبارتند از تیره های
ماهی خورک های رودخانه ای، ماهی خورکهای درختی، و ماهی خورکهای آبی.

اینها تشکیل دهندهٔ زیرراستهٔ ماهی خورکیان هستند.نزدیک به ۹۰ گونه در این گروه قرار دارند.

این پرندگان همگی دارای سرهای بزرگ، نوکهای بلند و تیز و مخروط شکل، پاهای کوتاه، و دمهای ریشه ریش هستند. بیشتر آنها دارای رنگ آمیزیهای روشن بر پرهای خود هستند و فرق کمی میان دو جنس وجود دارد.

منبع:جام فتو