این محصول شرکت سرا مخصوص ماهیان کوچک و نوزادان زیر 4 سانتی متر است. پولکی های بسیار ریز این محصول در سطح آب به مدت طولانی باقی مانده و بسیار آرام به زیر آب فرو می رود.