این زره جالب و زیبا که برای خوکچه های هندی طراحی شده است این حیوان خانگی را به یک

شوالیه شجاع تبدیل می کند!

این لباس با فولاد ساخته شده و تمام در آمد حاصل از آن در ویرجینا به نجات این حیوانات با مزه اختصاص داده شده است.منبع:topnop.ir