بر اساس گفته برخی کارکنان محیط زیست استان کردستان، حکم ۹۱ روز حبس فردی که پس از زخمی کردن یک روباه آن را شکنجه و سر بریده بود و از این کار خود فیلم هم گرفته بود در دادگاه تجدید نظر به ۱۰۰هزار تومان جریمه تغییر کرد.

این شکارچی از عمل خود فیلمی تهیه کرده بود که یکی از همیاران محیط زیست آن را در اختیار اداره محیط زیست سروآباد قرار داد.

پس از مشاهده فیلم، شکارچی غیرمجاز که از متخلفان سابقه دار بود، بلافاصله وی توسط مسوولین محیط زیست سروآباد شناسایی شد.

پس از مشاهده فیلم توسط قاضی پرونده و اعتراف متهم، وی طی حکم صادره از شعبه اول دادگاه عمومی سروآباد در هشتم مهر امسال، به تحمل 91 روز حبس تعزیری محکوم شده بود.

گفته می شود این حکم در دادگاه تجدید نظر به دلیل شرایط متهم و جایگاه اجتماعی وی به 100 هزار تومان تقلیل پیدا کرده است.


منبع:زیست آنلاین