برای شکارچیان متخلف ، شکار فرقی ندارد کبک یا کبوتر گوزن یا گراز این بار هم با عملکرد ماموران یگان حفاظت محیط زیست بوشهر تیر 9 شکارچی متخلف به سنگ خورد و به گریز گرازها از دست شکارچیان ختم به خیر شد.

به گزارش ایرنا، روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر روز یکشنبه به نقل از رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دشتی استان بوشهر گفت: 9 شکارچی متخلف گراز در این شهرستان دستگیر شدند.

مصطفی رشیدی افزود: ماموران یگان حفاظت این اداره این شکارچیان متخلف را درهنگام گشت و کنترل در منطقه درویشی بخش شنبه و طسوج در شرق رودخانه ˈمندˈ و درحال شکار گراز دستگیر کردند.

وی اضافه کرد: محیط بانان این اداره در اجرای وظایف قانونی در منطقه یادشده به سه دستگاه خودرو درحوالی رودخانه مورد اشاره شک کردند و پس از جست وجو ، متوجه وجود یک دستگاه وانت نیسان و راننده آن شدند.

رشیدی ادامه داد: راننده نیسان در گفت و گو با محیط بانان اقرار کرد که دوستانش برای شکار گراز با شش سگ و یک قبضه سلاح به شکارگاه رفتند.

وی گفت: باهماهنگی که با ماموران پاسگاه شنبه انجام شد با گشت زنی درمنطقه درمجموع 9 شکارچی متخلف به اتهام اقدام به شکار دستگیر و یک قبضه سلاح ساچمه زنی پنج تیر پران از آنها کشف شد.

او بیان کرد:این شکارچیان متخلف برای سیر مراحل قانونی به دادگستری تحویل داده شدند.