نفر اول و برنده مدال طلا
357L Paludarium Nature resting

نفر دوم و برنده مدال نقره
170L Paludarium The Fountain of Life


نفر سوم و برنده مدال برنز
98L Paludarium A Beira Rio do Paraná
برنده جایزه لوح تقدیر آکوااسکیپینگ پالداریوم


این تصاویر بقیه شرکت کنندگان که مدال نیاوردن.حیف جای خودم خالی بود.جدی پالداریومم خیلی شبیه برنده لوح تقدیره.پس زمینه سیاه و مرموز و تاریک.درست مثل پالداریوم خودم .با ماهی های سیاه مثل خفاش تو تاریکی یکدفعه سر و کلشون پیدا میشه.