محققان آمریکایی با ساخت یک مدل چاپ سه بعدی موفق به حل اسرار شناور ماندن مارهای پرنده در هوا شدند.به گزارش سرویس علمی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مار paradise tree snake یک گونه آسیایی و یکی از پنج نوع مار پرنده جهان محسوب میشود که همگی از نژاد Chrysopelea هستند.

بدن این مار پرنده از ساختار ایرودینامیکی مناسبی برخوردار نیست، اما این خزنده امکان پرش از روی درختان و پرواز در هوا تا مسافت 38 متری را دارد.


محققان بیومکانیک موسسه ویرجینا تک با هدف رمزگشایی از اسرار پرواز این مار پرنده اقدام به ساخت یک مدل پلاستیکی سه بعدی بر اساس الگوی بدن مار کردند؛ این مدل پلاستیکی درون یک تونل آب قرار داده شد و از یک لیزر برای رهگیری الگوهای جریان حرکتی در طول تونل استفاده کردند.


اگرچه آب متراکم تر و چسبنده تر از هوا است، اما در تونل آب شرایطی مشابه معلق ماندن مار در هوا شبیه سازی میشود.


بررسیها نشان میدهد، زمانی که مار پرنده به هوا بلند شده و در هوا به پرواز درمی آید، بسرعت وضعیت بدن خود را تغییر میدهد.


حیوان برای پرواز در هوا ابتدا اقدام به خم کردن بدن میکند، سپس با دراز و پهن کردن، اعمال تغییرات و ایجاد حالت قوسی شکل در بدن براحتی در هوا معلق می ماند.

این تحقیق با حمایت مالی آژانس پروژه های تحقیقات پیشرفته دفاعی (DARPA) آمریکا انجام شده و نتایج آن در مجله Experimental Biology منتشر شده است.


منبع: خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)