محققان دانشکده پزشکی نانجینگ در یک رویکرد انقلابی جدید موفق به تولید میمونهای اصلاح شده ژنتیکی شده*اند که دانشمندان را قادر به برش و چسباندن دی*ان*ای در موجودات زنده میکند.


به گزارش سرویس علمی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، دو میمون چینی موسوم به «نینگ*نینگ» و «مینگ*مینگ» به عنوان اولین نخستی های مهندسی شده معرفی شده اند که با استفاده از یک روش قوی برش و چسباندن دی*ان*ای متولد شده اند.


محققان مدعی هستند که روش جدید آنها میتواند آغازگر عصر جدیدی در پزشکی ژنتیک باشد و به مبارزه با بیماریهایی مانند آلزایمر و پارکینسون کمک کند.


این فناوری موسوم به «CRISPR-Cas9» با دقت زیاد به تغییر بخشهای هدف کد ژنتیکی پرداخته و می*تواند مدلهای پژوهشی واقعی*تری از بیماریهای انسانی ایجاد کند.


در این مورد، از فناوری مورد بحث برای دستکاری دو ژن در تخمکهای بارور شده میمونها پیش از انتقال آنها به مادرهای جایگزین استفاده شد.


محققان چینی در پژوهش خود که در مجله Cell منتشر شده، از تولد موفق یک جفت بوزینه دم دراز ماده (Macaque) با استفاده از این فناوری خبر داده اند.


پنج مادر جایگزین فرزندان خود را سقط کرده و چهار بارداری دیگر ادامه دارد.


دانشمندان پیش از این از فناوری جدید ویرایش ژنتیکی برای حذف، الحاق و تغییر دی*ان*ای در سلولهای انسانی پرورش یافته در ظرفهای آزمایشگاهی استفاده کرده بودند.


اما پژوهش جدید برای اولین بار نشان داد که روش CRISPR-Cas9 میتواند نخستی های سالم را با دی*ان*ای اصلاح شده در ژنهای هدف خاص تولید کند.


به گفته دانشمندان، از این فناوری میتوان برای تولید میمونهای دارای خطاهای ژنتیکی عامل بیماریهای انسانی در آزمایشات حیوانی استفاده کرد.

از این روش همچنین می*تواند برای پرورش اندام انسانی در آزمایشگاه به منظور آزمایش داروها یا نظارت بر تاثیر بیماریهای جدی بر بدن استفاده کرد.


تغییرات دقیق در دی*ان*ای نیز به عنوان راهی برای مقاوم*سازی انسان در برابر اچ*آی*وی مورد بررسی است.


دانشمندان بر این باورند که CRISPR-Cas9 از پتانسیل غلبه بر بسیاری از محدودیتهای موجود در روشهای کنونی خاموش*کننده ژن برخوردار است.


برخلاف سایر ابزارهای خاموش کننده ژن، این سیستم ماده مبنع را مورد هدف قرار داده و بطور دائمی ژنها را در سطح دی*ان*ای خاموش می*کند.

برش دی*ان*ای موسوم به ﺷﻜﺴﺖ دو رﺷﺘﻪ*ای دقیقا از انواع جهشهایی تقلید می*کند که بطور طبیعی رخ می*دهند. اما برخلاف پرتوهای فرابنفش که می*توانند منجر به تغییرات ژنتیکی شوند، سیستم CRISPR-Cas9 باعث جهش در موقعیت دقیق در ژنوم میشود.


هنگامی که دستگاه سلولی، شکست دی*ان*ای را ترمیم میکند، تکه ای از دی*ان*ای را حدف کرده و ژن را غیرکاربردی میکند. با این روش، محققان میتوانند دقیقا ژنهای خاص را در ژنوم خاموش کنند.


منبع: خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)