با وسایل دورریختنی در اطرافتان یک لانه برای گنجشک ها و بلبل ها بسازید و حضورشان را به حیاط ، باغ و فضای زندگیتان هدیه دهید .

یک بطری دورریختنی نوشابه یا آب معدنی را بردارید .یک برش دایره ای روی بدنه ی بطری ایجاد کنید تا این دایره محل ورد و خروج پرنده به داخل لانه اش باشد . حالا با یک تکه ابر بطری خالی را با رنگ پلاستیک رنگ آمیزی کنید .


روی یک تکه طلق عکسی از پنجره اتاق را نقاشی کنید و با کاتر قطعات آن را بیرون آورده و روی بطری گذاشته و به رنگ سفید رنگ آمیزی کنید .


حالا از یک بطری دورریختنی دیگر استفاده کنید و قطعات مثلث شکل را برای تزیین سقف لانه ی پرنده برش بزنیدو به ترتیب در کنار هم و سپس روی هم به بطری بچسبانید .


برای سر بطری یک حلقه بسازید و داخل لانه ی پرنده را از پوشال پر کنید و منتظر لانه گزینی یک پرنده داخل ان و تخم گذاریش باشید . بهتر است بطری را جایی قرار دهید که با باد زیاد تکان نخورد .منبع:nazak.ir