به گزارش زیست آنلاینکارشناسان حیات وحش این سفره ماهی جدید را که در شمال غرب اقیانوس آرام کشف شده با توجه به نام محلی آن در ژاپن با نام علمی
Aetobatus narutobiei معرفی کردند.


اگرچه این گونه جدید سالهاست از سوی متخصصان شناخته شده اما بیش از 200 سال است که با گونه سفره ماهیهای Aetobatus flagellum در یک دسته محسوب می شده است.

متخصصان حیات وحش با بررسی و مشاهده جمعیتهای مختلف سفره ماهی کله دراز دریافتند که این گونه بومی شمال غرب اقیانوس آرام در مقایسه با سایر همتایان آنها تفاوتهای چشمگیری دارند که این تفاوت شامل تفاوتهای ظاهری نظیر داشتن جثه بزرگتر و خالهای دارای رنگ متفاوت میشود.

علاوه بر این آزمایشات ژنتیک نیز تفاوتهای ژنتیکی بسیاری را در این گونه مشخص کرده است.

منبع:زیست آنلاین