حیات وحش کره زمین بسیار متنوع و گوناگون است. گونه های جانوری با توجه به زیستگاه ها و نوع تغذیه شان ویژگی های خاص خود را دارند که همین ویژگی ها موجب می شود آنها بتوانند به بقا ادامه دهند البته نسل اغلب آنها در معرض خطر انقراض قرار دارد. نگاهی به ۱۰ جانور نادر و عجیب.

اوئیستیتی یک میمون کوچولوست که فقط در شمال شرق برزیل می توان آن را یافت. اندازه این میمون 25 سانتی متر است.
اتوسیون پستانداری است از گونه روباه و بسیار شبیه خفاش که در بخش های کوچکی از بیشه زارهای آفریقا زندگی می کند.


مولوخ یا شیطان خاردار موجودی است که در بیابان های استرالیا زندگی کرده و علیرغم ظاهر خطرناکش فقط مورچه می خورد.
لاک پشت آلبینو پدیده ای بسیار نادر در میان لاک پشتان دریایی است که ضعیف تر از آن است که بتواند در محیط طبیعی در برابر شکارچیان به بقایش ادامه دهد.
مارا یا خرگوش پاتاگونیا سومین جونده بزرگ جهان است که در استپ های پهناور آرژانتین زندگی کرده و منحصرا از گیاهان تغذیه می کند.

مورو اسفنکس پروانه عجیبی است که به پرنده نیز شباهت داشته و با خرطوم بلندش قادر به نوشیدن شهد گل ها در حین پرواز درجا است.


تاتو گونه ای مورچه خوار است که پشتش از زره ای استخوانی پوشیده شده و می تواند برای حفظ جان خود کاملا به شکل یک گلوله درآید.این یکی یک پیچی از گونه تاتو است که فقط در آرژانتین زندگی می کند.

دوگونگ یا گاو دریایی یک پستاندار بزرگ آبزی است که تا 900 کیلوگرم وزن داشته و در آب های کم عمق از گیاهان دریایی تغذیه می کند.نسل این حیوان در خطر انقراض قرار دارد.

ماکی واری گونه ای لمور با پشم های بلند سیاه و سفید است که در جنگل های شرق ماداگاسکار زندگی می کند.

گربه پتربالد که از یک دستکاری ژنتیکی در روسیه متولد شده دارای بدنی بدون مو و پر از چین و چروک است.

منبع:زیست آنلاین


لینک : ۱۰ جانور نادر و عجیب ( تصویر )