به دور و بر خود که می نگریم می توانیم موجـــودات ریز و درشتی را ببینیم که هر کدام مشخصات خاص خود را دارند. تفاوت در جنس، شکل، اندازه و مهمتر از همه رنگ این تنــوع را بوجود می آورد. رنگ آمیزی بسیار زیبا و متنوع موجودات بیانگر خلق آنها توسط خالقی قدرتمند و بزرگ می باشد. در زیر می توانید تصاویری از بعضی موجودات زیبا مشاهده نمایید