سلام
یک کلینیک حیوانات خانگی در مشهد هست هاشمیه 1
همراه با تمامی وسایل سرگرمی برای انواع پرندگان و سگ و گربه و انواع مکمل ها و داروها