گنبد نمکی جاشک (دشتی) یا کوه نمک ناحیه ای وسیع و مرتفع از شمال غرب کوه جاشک منتهی الیه جنوبی رشته کوه زاگرس، حدفاصل شهرستان دیر و دشتی در استان بوشهر، یکی از بزرگترین و فعالترین و زیباترین گنبدهای نمکی ایران و خاورمیانه و از جاذبه های طبیعی استان بوشهر است.منبع:خبر گزاری مهر