لیسه دریایی آبی رنگ (نام علمی:
'Glaucus atlanticus') (نام های معمول: پرستوی دریایی، گلوکوس آبی رنگ، لیسه اقیانوسی آبی رنگ) گونه ای لیسه دریایی لجه نشین، شکم پایی اقیانوسی و نرم تنی در تیره خاکستری لیسه سانان است.

این جانور تنها گونه در رده خاکستری لیسه سانان است ولی خویشاوندی نزدیکی با Glaucilla marginata، یکی دیگر از اعضای تیره خاکستری لیسه سانان دارد.

اندازه عادی این جانور به ۳ سانتیمتر میرسد.این لیسه دریایی در مناطق لجه ای همه اقیانوسهای جهان و در آبهای معتدل و استوایی پیدا میشود.

مناطقی که این جانور یافت میشود شامل کرانه های شرقی و جنوبی آفریقای جنوبی، آبهای اروپا، کرانه شرقی استرالیا و موزامبیک میشوند. این جانور با کشش سطحی اقیانوس به بالا و پایین آب کشیده میشود.



منبع:جام فتو


لینک: جام فــتو : مجموعه ای از تصاویر برگزیده با موضوعات متنوع - لیسه دریایی آبی رنگ