آیا تا بحال وقتی روی آب با قایق در حرکت بودید به عمق دریا و اقیانوس فکر کرده اید؟چقدر دریای عمیق آبی رنگ است؟
پس چرا شما یک آکواریوم صاف را ترجیح میدهید؟ میدانیم که داشتن یک آکواریوم تخت به شما اجازه میدهد کف اقیانوس یا پایین دریاچه را شبیه سازی کنید.اما تابحال به عمق فکر کرده اید؟
آکواریوم عمودی با مفهوم عمق بازی می کند وبه یاد بیننده می آورد که اقیانوس عمیق چقدر فوق العاده است.
ممکن است شما در خانه یا محل کار خود یک آکواریوم زرق و برق دار پر از ماهی و گیاه داشته باشید اما تاثیر یک آکواریوم عمودی خیره کننده را دست کم نگیرید!