به گزارش گروه چندرسانه ای باشگاه خبرنگاران؛

در یک پارک ملی در نامیبیا عقاب ها بر سر مار کبری برای ناهار مبارزه می کنند.

هر زمان که یکی از عقاب ها مار را به چنگ می آورد عقابهای دیگر به سمتش هجوم می آورند تا طعمه را از چنگال او در بیاورند.

این مار میتواند با نیش خود در یک ساعت بدن را فلج کند.
منبع:باشگاه خبر نگاران