پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: نیروهای یگان محیط زیست شهرستان سردشت، حین گشت زنی در عرصه های طبیعی این شهرستان متوجه لاشه چند گراز وحشی در اطراف روستای ساوان شده و به بررسی موضوع پرداختند.
رئیس اداره محیط زیست سردشت در این باره گفت: محیط بانان پس از مشاهده اولین لاشه به جستجوی کامل منطقه پرداخته و مجموعا لاشه پنج گراز وحشی را کشف نمودند.……………
. .
تصویر: لاشه گراز کشته شده در منطقه ساوان در شهرستان سردشت آذربایجان غربیکریم خضری افزود: در جریان تحقیقات محلی یک نفر متخلف از اهالی روستای ساوان در این رابطه شناسایی و به دادسرا معرفی گردیده است.

این متهم در دادگاه به کشتار پنج گراز وحش بوسیله یک قبضه اسلحه شکاری ته پر اعتراف نموده است.
……
تصویر: سایر حیواناتدر حال تغذیه از لاشه گراز کشته شده در منطقه ساولان در شهرستان سردشت


گراز نقش بسیار مهمی و مفیدی در طبیعت ایفا می کند. گراز با ریر و رو کردن خاک برای تغذیه از ریشه گیاهان، به عنوان عامل شخم زدن خاک در طبیعت به شمار می رود و با این عمل ضمن ایجاد تخلخل موجب افزایش کیفیت خاک شده و بذر گیاهان را که بر روی زمین ریخته شده در زیر خاک فرو میبرد.


همچنین گراز با میزان زاد و ولد بالا طعمه بسیار مناسبی برای گوشتخواران به خصوص پلنگ به شمار می رود. حذف گراز از طبیعت یک منطقه می تواند باعث بروز مشکلات عدیده در اکوسیستم مربوطه گردد.

بر اساس مصوبه هیات وزیران، نرخ ضرر و زیان قابل پرداخت در مقابل شکار غیرمجاز هر گراز وحشی معادل دو میلیون ریال تعیین شده است که هیچگونه سنخیتی با ارزش های اکولوژیکی و حتی ارزش ریالی گوشت این گونه جانوری ندارد.

میزان کم جریمه نقدی شکار غیرمجاز گراز نه تنها هیچگونه بازدارنگی در مقابل شکار این گونه ایجاد نمی کند بلکه خود زمینه کشتار گسترده این گونه جانوری در نقاط مختلف کشور شده است.