پریشان برای محیط زیست منگوله*دار شد/ دریاچه ارومیه در آستانه ورود به لیست مونترو


معاون سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه سدهایی که در حوزه*های آبخیز دریاچه ارومیه قرار دارد چنانچه ضررشان بیش از منفعتشان باشد تخریب می*شوند،* گفت: دریاچه ارومیه در آستانه ورود به لیست مونترو قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار جامعه فارس احمدعلی کیخا در نشست خبری که در سازمان محیط زیست برگزار شد اظهار داشت: طی صد سال گذشته 50 درصد از سطح کلی تالاب های جهان کاهش یافته است که قبلا 25 میلیون کیلومتر مربع بوده است این در حالی است که هم اکنون این رقم به 12.5 میلیون کیلومتر مربع کاهش یافته است.


معاون سازمان محیط زیست با بیان اینکه بیشترین تخریب تالابها در شرق آسیا بوده است، افزود: 168 کشور هم اکنون عضو کنوانسیون رامسر هستند.


مساحت تالاب*های ثبت شده در ایران برابر 1.5 میلیون هکتار است

وی ادامه داد:
2171 تالاب در جهان در کنوانسیون رامسر به ثبت رسیده است که مساحت آن 207 میلیون هکتار را شامل می*شود در این میان مساحت تالاب*های ثبت شده در ایران برابر 1.5 میلیون هکتار است.

کیخا در ادامه با بیان اینکه حدود 650 میلیون دلار درآمد سالانه از بخش کشاورزی در حوزه دریاچه ارومیه بوده است افزود: سوال این است که این افزایش درآمد در بخش کشاورزی می*صرفید که به این میزان هزینه محیط زیست کشور تحمیل شود به گفته وی هم اکنون شرایطی در پارک ملی ارومیه ایجاد شده است که حتی خود بخش کشاورزی و تولید را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
وی با بیان اینکه شرایط نامناسب در حوزه هامون نیز روال دارد گفت: این امر به دلیل توسعه بخش کشاورزی در کشور افغانستان بوده است که البته بختگان نیز از این امر مستثنی نیست.

معاون سازمان محیط زیست گفت: به دلیل اهمیت بخش کشاورزی و توسعه آن و رقابت با محیط زیست باعث شده که امسال را به عنوان سال تالابها و کشاورزی در نظر بگیریم .
کیخا گفت: برای حفاظت بهتر تالابها مردم باید درگیر شوند و در اینباره برنامه ریزی صورت گیرد.تشکیل دبیرخانه سازمانهای مردم نهاد برای حفاظت از تالابها

وی با اشاره به تشکیل دبیرخانه سازمان*های مردم نهاد برای حفاظت از تالاب*ها یادآور شد: حداقل تا پایان سال آینده یک سازمان مردم*نهاد در هر یک از مناطقی که تالاب در آن وجود دارد تشکیل می*شود.

تیتر یک روزنامه ها، تالاب شود

وی بیان داشت: خواستار این هستیم که طی روز یکشنبه هفته آینده شاهد این باشیم که تیتر صفحه نخست تمام روزنامه های ملی و استانی کشور به بحث تالابها بپردازد.


250 تالاب در کشور شناسایی شده است

معاون سازمان محیط زیست ادامه داد: هم اکنون 24 سایت تالابی در کشور وجود دارد که 32 تالاب را در بر میگیرد البته هم اکنون 250 تالاب در ایران شناسایی شده است که از این میان حدود 85 تالاب اهمیت بیشتری دارند.6 تالاب در لیست مونترو قرار دارد

وی با بیان اینکه 6 تالاب در لیست مونترو قرار دارد اضافه کرد: این تعداد تالاب از نظر اکولوژیکی در شرایط ناپایدار هستند که تالاب*های هیرمند،* هامون، بختگان و انزلی را دربر میگیرد.دریاچه ارومیه در آستانه ورود به لیست مونترو قرار دارد

کیخا در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه آیا تالاب ارومیه در شرایط ورود به لیست مونترو قرار دارد و یا به احیا نزدیک است اظهار داشت: شرایط به شکلی است که این تالاب باید وارد لیست مونترو شود.


معاون سازمان محیط زیست با بیان اینکه هم اکنون 40 تالاب کشور حدود 20 تا 80 درصد خشک شده اندگفت: در تخریب تالاب ها عوامل متعددی دخالت دارند که از جمله میتوان به صنایع، سکونتگاه ها، جاده ، خطوط انتقال برق و کشاورزی اشاره کرد.
وی با بیان اینکه بخش کشاورزی و اب در مقایسه با سایر عوامل تاثیر بیشتری بر تالابها داشته*اند افزود: باید میان این بخش*ها با تالابهای کشور آشتی ایجاد شود.
وی با بیان اینکه طی دوره های گذشته در حوزه وزارت نیرو از این امر غافل بودیم که سدسازی و مهار آبها در پایین دست تالابها، محیط زیست را دچار مشکل و چالش میکند بیان داشت: در سال گذشته طرح حفاظت از تالابهای ایران به کمک سازمان یونپ آغاز شد.


سدهای آسیب زا بر محیط زیست تخریب میشوند

کیخا یادآورشد: بر اساس گفته*های وزیر نیرو در آینده بر اساس جمع بندی و ارزیابی های صورت گرفته سدهایی که ضررشان بیش از منفعت*شان برای محیط زیست است تخریب میشود.


ارزیابی مجدد سدهای واقع در حوزه آبخیز ارومیه

وی با بیان اینکه در آینده نزدیک تمام سدهای موجود در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه مورد ارزیابی مجدد قرار میگیرند بیان داشت: پیش از این ارزیابیها به صورت نقطه ای بود و بر این اساس اگر قرار باشد سدی در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه ایجاد شود که مانع از احیای این تالاب گردد تخریب خواهد شد.

در ادامه این جلسه رفیعی نماینده سازمانهای مردم نهاد اظهار داشت: با تغییر رویکرد دولت قرار شد در سال جاری سازمان*های مردم نهاد و محیط زیست برای احیای تالاب*های کشور با یکدیگر همکاری داشته باشند. کهدر اینباره برای نخستین بار بیش از 15 سازمان مردم نهاد در یک دستگاه دولتی با یکدیگر مشارکت میکنند.ایجاد کاروانهای سیار در جوامع محلی برای حفاظت از تالاب ها

وی بیان داشت: طی پروژه جدید مقرر شده کاروان سیار در جوامع محلی و بومی اطراف تالابهای ایران ایجاد شود که آغاز حرکت از تالاب پریشان در استان فارس خواهد بود.

رفیعی همچنین یادآور شد :طی هفته آینده نیز نمایشگاهی از چالشهای تالابهای ایران در مجلس شورای اسلامی برپا میشود که این امر از اهمیت بسزایی برخوردار است.


همچنین مسعود باقرزاده کریمی، معاون دفتر زیستگاه ها ادامه این نشست به اقدامات 19 گانه برای نجات دریاچه ارومیه اشاره کرد وبیان داشت: در این باره کارگروهی با مسئولیت وزیر نیرو تشکیل شده که اولین اقدام آن بازنگری به امور قبلی است.
وی ادامه داد: از جمله طرحهای 19گانه میتوان به پاکسازی و بازگشایی مسیرهای منتهی به دریاچه ها، تعیین تکلیف چاه های غیر مجاز آب رسانی و مدیریت حیات وحش دریاچه ارومیه، اصلاح الگوی کشاورزی در دشتهای دریاچه ارومیه بررسی جاده های میان*گذر از این دریاچه اشاره کرد.


از ظرفیت بین المللی برای تامین حق آبه هامون استفاده نشده استوی با انتقاد از این که حق آبه تالاب هامون به اندازه کافی از سوی وزارت خارجه دیده نشده است گفت: در این باره سازمانهای بین*المللی نیز اقدام خاصی صورت نداده اند. بطوریکه استفاده از ظرفیت بین*المللی برای تامین حق ابه تالاب هامون صورت نگرفته است.


تالاب*های انزلی، شادگان و یادگار در آستانه خروج از لیست مونترو


باقرزاده کریمی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی براینکه چه تعداد از تالابهای کشور قرار است از لیست مونترو خارج می*شود بیان داشت: هم اکنون 6 تالاب در لیست مونترو به ثبت رسیده است که قرار است تالابهای انزلی،شادگان و یادگار از این نیز خارج شوند.
همچنین محسن سلیمانی مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب*های ایران در این نشست بیان داشت: در حفاظت از تالاب*ها تمام نهادها درگیر هستند و باید با سازمان محیط زیست همکاری کنند.صدور سند منگوله دار تالاب پریشان برای محیط زیست

وی با بیان اینکه درباره احیای تالابها تجربه خوبی را در خصوص تالاب شادگان کسب کرده*ایم خاطر نشان کرد: سند تالاب پریشان پس از گذشت 30 سال برای سازمان محیط زیست به صورت منگوله*دار صادر شد.

منبع:زیست نیوز