این بچه شیر در باغ وحش روسیه متولد شده است و به علت اینکه مادرش شیر کافی نداشته کارکنان باغ وحش با شیشه به او شیر می دادند.

بعد از مدتی او را به خانه بردند تا در همه ساعات شیر کافی در دسترسش باشد. توله شیر در خانه با گربه خانگی دوست شد و همه اوقاتش را با او می گذراند و با هم بازی میکنند.

به گزارش گروه چندرسانه ای باشگاه خبرنگاران، بعد از مدتی به بچه شیر، گوشت دادند تا خوی درندگی او از بین نرود و وقتی شروع به خوردن گوشت کرد او را نزد مادرش بازگرداندند


منبع:باشگاه خبر نگاران