زیبایی شناسی وینتیج یکی از بزرگترین جریان های حال حاضر بوده و از این رو ترکیب سبیل با حیواناتی بامزه، بی تردید دستورالعملی فوق العاده برای جذابیت و سرگرمی محسوب می شود. در ادامه این مطلب مجموعه ای از حیوانات زیبا و دوست داشتنی که از سبیل واقعی برخوردار بوده و یا به واسطه طرح روی بدن دارای سبیل شده اند را ارائه می کنیم.
منبع:زیست نیوز