ORLUX HANDMIX
Orlux Handmix یک ترکیب ایده آل غذایی برای پرورش انواع پرندگان جوان است مخصوصا برای تغذیه تکمیلی پرندگان کوچک در لانه بسیار مناسب می باشد.
دستورالعمل ها برای استفاده :این محصول را با توجه با میزان مناسب آب ولرم مخلوط کرده و متناسب با سن پرنده جهت تغذیه جوجه پرندگان مورد استفاده قرار گیرد. بهتر است جهت هر وعده به صورت تازه تهیه شود.
بسته بندی:سطل های 500 گرمی