صخره های مرجانی اقیانوس ها و دریاها همچون کلان شهرهایی هستند که افراد مختلف با وظایف و سبک زندگی های متفاوت در کنار یکدیگر زندگی می کنند. برای اینکه انواع مرجان ها و ساکنان این سرزمین های آبی را بیشتر بشناسید و با انواع مختلف آنها آشنا شوید، مطلب زیر را مطالعه و مشاهده کنید.

مرجان آتشی (Fire Coral)این مرجان در بیشتر صخره های مرجانی رشد می کند و می توان در هر زیستگاهی آن را پیدا کرد. این گیاه گوشتخوار است. همچنین جزو گزنه های دریایی نیز دسته*بندی می شود و مژک های گزنده دارد. آنها طعمه خود را با نیش های گزنده ای که دارند شکار می کنند.


شقایق دریایی (Sea Anemone)نوعی گزنه دریایی که بدنی ژلاتینی و شاخک های گلبرگ مانند دارد.


بادزن دریایی (Sea Fan)
ماه ژلاتینی (Moon Jelly)نوعی مرجان نرم و اسفنج مانند است که در قسمت های کم عمق صخره های مرجانی زندگی می کند.


بشکه اسفنجی بزرگ (Giant Barrel Sponge)
جانوران مرجانی (Gorgonian Fan)این مرجان ها اسکلت چند محوری دارند.


آوندهای زرد اسنفجی (Yellow Tube Sponge)اسفنج اصولا به موجودات آبزى و بى حركت و حفره دار گفته می شود.


مرجان مغزمانند (Brain Coral)این موجودات کوچک که مرجان های سنگی نیز نامیده می شوند از خود کربنات کلسیم ترشح می کنند و سازنده های اصلی صخره های مرجانی هستند. حدود 6 نوع متفاوت از این مرجان ها در دریای کارائیب زندگی می کنند.


مرجان کاهویی (Lettuce Coral)
شیر ماهی (Lionfish)این ماهی های مهاجر از اقیانوس هند-آرام، زهردار هستند و زندگی دریایی کارائیب را مختل کرده اند.


نیزه ماهی (Barracuda)این ماهی درنده مسوول کنترل جمعیت موجودات صخره های مرجانی است.


ماهی خاردار (Black Grouper)
کوسه صخره های کارائیبی (Caribbean Reef Shark)

منبع: