مجله مهر: نوعی از میمون*های ژاپنی معروف به "میمون برفی" در ماه*های سرد سال به دره های پوشیده از برف شهر یامانوچی می*آیند و در چشمه های آب گرم شنا می*کنند.