عکاسان بسیاری بعد از چند روز همراهی با خانواده این خرس، توانستند تصاویر زیبایی را از آنها بگیرند.


منبع:جام نیوز