تصاویر تأسف‎انگیز از صید گنجشک!خبرگزاری ایسنا نوشت : اگر تا بحال «آبگوشت گنجشک»، «خورشت قیمه گنجشک»، «کباب گنجشک» یا « خوراک گنجشک» نخورده*اید، باید به دزفول بروید. جایی که گنجشک*ها در باغ*ها و دشت*های حاصلخیز این منطقه هیاهو می*کنند و صیادان به صورت خاموش و مستتر دام*های خود را پهن می*کنند. دشت های*آباد و آب و هوای مساعد دزفول و شهرهای اطراف موجب فزونی گنجشک*ها بیش از مناطق دیگر شده و از آنجا که گوشت این پرنده کوچک، طرفداران پر و پا قرصی دارد ، شکار، فراوری و فروش گنجشک افرادی را در این منطقه مشغول به این کار کرده است.
معمولا صیادان ساعاتی قبل از طلوع آفتاب کار خود را شروع کرده و پس از طلوع دست از کار می*کشند. صیادان به طور متوسط روزانه حدود 1000 گنجشک شکار می*کنند. آنها پس از شکار ، سر آنها را می*برند و به صورت پرکنده به سیخ می*کشند.
از نظر طب سنتی گنجشک طبع گرم دارد و به همین دلیل بیشتر مردم آن را در فصل زمستان استفاده می*کنند. اما در تابستان هم به عنوان غذایی محلی مورد استفاده قرار می*گیرد. علت محبوبیت گنجشگ نیز در بین دزفولی*ها و شهرهای مجاور نسبت به سایر پرندگان، سالم بودن تغذیه گنجشک است. زیرا گنجشگ هیچ گاه از میوه*جات فاسد و همچنین آفات گیاهی (لارو حشرات) همچنین آب آلوده استفاده نمی*کند. گوشت گنجشک بر خلاف گوشت سایر پرندگان قرمز است.


صیادان در حال فراهم کردن دام برای صید گنجشک در دزفول!

صیادان در حال صرف صبحانه پس از گسترانیدن دام!

پرواز دسته‎جمعی گنجشک‎ها پس از طلوع آفتاب

صیادان در حال گسترانیدن دام!


صید گنجشک!


صیادان پس از صید گنجشک‎ها در حال جمع‎کردن دام!