کوریدوراس دارف(Dwarf corydoras)
نام علمی:Corydoras hastatus (Eigenmann, Eigenmann; 1888)
مترادف: Microcorydoras hastatus
نام عمومی:کوریدوراس دارف یا کوریدوراس کوتوله ،کوریدوراس کوتوله دم گربه ای(Dwarf corydoras, Pygmy corydoras, Tail spot pygmy catfish, Mini spotlight corydoras)
خانواده:گربه ماهی ها
زیستگاه:جنوب امریکا،برزیل
رفتار اجتماعی:صلح جو مناسب برای نگهداری در گروه ،بهتر است در کنار ماهیان بزرگ نگهداری نشود
تکثیر در اسارت:بسیار دشوار
تانک مناسب:حداقل 30 لیتر
جمعیت در تانک:5ماهی در 40 لیتر
دکوراسیون:استفاده از بستر تیره و روشن در کف تانک و با پوشش گیاهی متراکم
دما مناسب:22 الی 26 درجه سانتیگراد

pH: 6-7
سختی: 1-15NK
طول عمر :5سال

توضیحات: کوریدوراس دارف یا کوتوله دارای بدنی کوتاه و باریک و کشیده استدر قشمت پشت ماهی رنگ متمایل به زیتونی است و دو طرف بدن مایل به زرد،در قسمت دم ماهی نقطه سیاه و سفید وجود دارد که توسط یک حاله سفید نازک و خطی احاطه شده است.باله ها شفاف هستند.نرها عموما کوچکتر ،باریک تر و دارای باله پشتی نوک تیز تری نسبت به ماده های می باشند.این گونه هم بیشتر در شب و تاریک به جست و جو برای یافتن غذا اقدام می کند.با توجه به جثه کوچک این ماهی می توان ان را در تانک نسبتا کوچک هم نگهداری کرد.
منبع: Tropical fish - Catfish
ترجمه:saeed