عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: با وجود گذشت چند ماه از مصوبه احداث آکواریوم در ناژوان، هنوز این مصوبه وارد فاز عملیاتی نشده است.
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، عدنان زادهوش پیش از ظهر امروز در جلسه علنی شورای اسلامی شهر با ارائه توضیحاتی در خصوص ماده 100 شورای شهر، اظهار داشت: اگرچه ماده 100 به شهرداری وابستگی 100 درصدی ندارد، اما در حال حاضر مشاهده می*شود که شهرداری گزارش*هایی را به ماده 100 ارائه می*دهد و شهرداری براساس گزارش*های ماده 100 تصمیم*گیری می*کند. وی اضافه کرد: به صورت معمول گزارش*های ارائه شده به ماده 100 مخدوش است و در حال حاضر برخی از مصوبات پیشین شورای شهر اجرا نشده است.
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به یکی از مصوبات شورای شهر برای اجرا در اصفهان، تصریح کرد: آکواریوم ناژوان یکی از این مصوبات بوده که این مصوبه هنوز اجرا نشده است.
وی با تأکید بر اینکه با وجود گذشت چند ماه از مصوبه احداث آکواریوم در ناژوان، هنوز این مصوبه وارد فاز عملیاتی نشده است، ادامه داد: شورای شهر برای اجرای این مصوبه دو ماه زمان در نظر گرفته شده بود، اما شهرداری اصفهان در این مدت هیچ اقدام عملی را در راستای احداث آکواریوم در ناژوان انجام نداده است.
زادهوش در پایان تأکید کرد: لایحه*ای که مورد تصویب قرار می*گیرد، باید اجرایی شده و این مصوبه به صورت حتم امسال باید اجرایی شود، چرا که برای اجرای این مصوبه در سال جاری بودجه اختصاص داده شده است.


منبع : تهران فیش