دانشمندان موفق به کشف ریزکیسه*های فراسلولی شدند که توسط میکروبهای اقیانوسی تولید میشوند.

به گزارش سرویس علمی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، سیانوباکتریهای دریایی، گیاهان اقیانوسی ریز و تولیدکننده اکسیژن هستند.
این موجودات همچنین با استفاده از نور خورشید و دی اکسید کربن، کربن آلی تولید میکنند و موتورهای اصلی چرخه تغذیه و زیست ژئوشیمیایی زمین هستند.

آنها موجودات زنده دیگر را از طریق ارائه اکسیژن و با جرم بدن خودشان تغذیه میکنند و این عمل، اساس زنجیره غذایی اقیانوسی را تشکیل میدهد.

اکنون محققان دانشگاه ام آی تی بعد دیگری از کارکرد این سلولهای ریز را کشف کرده اند.

آنها دریافته اند سیانوباکتریها به طور پیوسته وزیکول هایی (ریزکیسه*) را تولید و آزاد میکنند.

این ریزکیسه*ها، پاکتهای کروی حاوی کربن و دیگر مواد مغذی هستند و این مواد می توانند به عنوان بسته های غذایی برای موجودات زنده دریایی عمل کنند.

ریزکیسه*ها همچنین حاوی دی ان ای هستند و احتمالا ابزار انتقال ژن را در میان جوامع باکتریایی مشابه ارائه میدهند.

آنها حتی ممکن است به عنوان طعمه هایی برای ویروسهای منکسرکننده عمل کنند.

کشف تعداد بزرگی از ریزکیسه*های فراسلولی با دو نوع فراوان سیانوباکتریها یعنی Prochlorococcus و Synechoccocus مرتبط است.

دانشمندان دریافته اند این ریزکیسه*ها (که قطر آنها حدود 100 نانومتر است) در خوشه هایی از سیانوباکتریها و همچنین نمونه های آب دریایی گرفته شده در مطالعات آنها وجود دارند.

گرچه ریزکیسه های فراسلولی در سال 1967 کشف شده و در باکتریهای مرتبط با انسان مطالعه شده اند، این نخستین مدرک از وجود آنها در اقیانوس است.

چنین ریزکیسه هایی اجزای کربن آلی حل شده در زیست بوم های اقیانوسی هستند و ابزاری مهم برای تبادل ژنتیکی و زیست ژئوشیمیایی در اقیانوسها به شمار می آیند.

جزئیات این مطالعه در مجله Science منتشر شده است.


منبع: سرویس علمی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)

لینک خبر : ایسنا - کشف ریزکیسه های فراسلولی در اقیانوس ها برای نخستین بار