خبرگزاری فارس: در جزیره «فیجی» واقع در شرق اقیانوس آرام در استرالیا خرچنگی دوربین فیلمبرداری را با پنجه*های خود برداشته و به داخل لانه خود فرار کرد.

صاحب دوربین موفق به پیدا کردن دوربین خود می*شود و چند عکس از این خرچنگ دستگیر شده می*اندازد. خوشبختانه دوربین روشن بوده و توانسته تمام صحنه را ضبط کند و چند عکس هم از این صحنه*ها انداخته است.