طی اتفاقی نادر، یک جوجه چهار پا در یکی از مرغداریهای استان سمنان متولد شد.

دکتر رحیم خالقیان، دکترای دامپزشکی در گفت وگو با ایسنا توضیح داد: تولد جوجه ای با این خصوصیت به علت اختلالات ژنتیکی است. همانطوری که این گونه اختلالات ژنتیکی در تولد انسان گاه اتفاق می افتد، در تولد دام و طیور نیز بی سابقه نیست.
وی خاطرنشان کرد: این اختلال ژنتیکی در جوجه متولد شده با چهار پا، بیماری محسوب نمی شود.

به گزارش ایسنا، این جوجه در یکی از دامداریهای شهر "درجزین" از توابع شهرستان مهدیشهر استان سمنان متولد شده است.


منبع:زیست نیوز