معاوضه قناری ماده با یه قناری نر معمولی
فقط تهران علت تغییر دادن نژاد
برای هماهنگی پیغام خصوصی دهید
-----------------------------
تاپیک بسته شد | به دلیل : عدم بروزرسانی