مامورین انتظامی پاسگاه شهی د نوری در شاهرود طی ایست و بازرسی خودروهای عبوری، 84 قطعه مرغ مینا که در قسمت بار یک دستگاه اتوبوس مخفی شده بود را کشف و به اداره محیط زیست شاهرود تحویل دادند.


مهدی خاتمی، رئیس اداره محیط زیست شهرستان شاهرود افزود: این پرندگان که قابلیت رهاسازی در طبیعت را نداشتند تحویل باغ پرندگان سمنان شدند.
وی بیان کرد: مرغ مینا، پرنده کوچکی است که قابلیت خوبی برای تقلید صدا دارد و این توانایی شگفت انگیز باعث شده* است که آدمی از سالیان دور به پرورش و نگهداری از این پرنده علاقمند شود.


مینا پرنده ای از خانواده سار است که به دو صورت وحشی و اهلی یافت میشود و دارای نژادهای مختلفی است که معروفترین این نژادها مینای گوشواره ای و مینای معمولی است، نام این پرنده در زبان فارسی «مینا»،«مرغ مینا» و «مینای سخنگو» و «مرغ مقلد» است.


خاتمی با بیان اینکه زیستگاه مینای معمولی به طور طبیعی در مناطقی از شرق افغانستان تا جنوب غربی چین واقع شده است، ادامه داد: آنها، اغلب سرزمینهای باز و کم درخت را برای زندگی ترجیح میدهند، اما در بعضی از موارد در میان شهرها نیز مانند پارکها، گلخانه ها و مزارعی که به دست انسانها ساخته شده است دیده میشوند.


این پرنده انسان را از وجود مار مطلع میسازد. این پرنده با مشاهده این حیوان با سروصدای زیاد محل وجود مار را به انسان نشان میدهد.
وی با بیان اینکه مینا پرنده ای همه چیز خوار است، اظهار کرد: این پرنده در طبیعت بیشتر از انواع میوه ها، دانه ها، حشرات و جانوران کوچک نظیر ملخ و پروانه تغذیه میکند و معمولاً با پرسه زدن روی زمین به دنبال غذا میگردد. برگها را زیر و رو میکند و سعی میکند کرمها و حلزونهای مخفی شده در زیر برگها را صید کند، البته علاوه بر میوه جات و دانه جات از کرم خاکی، گل، شهد گل و فضله ماکیان نیز تغذیه میکند.


منبع:زیست آنلاین