به گزارش سرویس علمی جام نیوز به نقل از فارس، «شیر سفید» گونه ای نادر از شیر است که تا اواخر قرن نوزدهم وجود آن را افسانه می دانستند، اما آخرین بار این نوع از شیر در آفریقای جنوبی اوایل قرن بیست دیده شد تا به افسانه ای بودن این موجود پایان دهد.

پس از آن بود که تلاش شد، گونه این نوع شیر حفظ و نژاد آن تکثیر شود.


منبع:جام نیوز