گلسنگ ها دارای توانایی هستند که می توان از آنها به عنوان مانیتورینگ میزان آلاینده ها استفاده کرد.زیرا آنها به دلیل ساختار ساده ای که دارند می توانند آلودگی را جذب کنند و با مانیتور این گیاهان می توان میزان آلودگی را در هوا مشخص کرد حتی می توان میزان عناصری مانند کادمیوم ، سرب و نیکل را هم تعیین کرد.

وی خاطرنشان کرد: این گیاهان در مناطق مرطوب مانند نوار شمالی و غربی کشور به فراوانی وجود دارند .در بخش های شمالی کشور به دلیل گستره سطح زیر کشت استفاده از سم و کود شیمیایی بسیار زیاد است از این رو این گیاهان به طور طبیعی در این مناطق رشد می کنند و درصد زیادی از سموم را جذب می کنند.

وی تاکید کرد: به علت رطوبت بالا در مناطق شمالی کشور، این بخش از کشور از پوشش بسیار غنی گلسنگ ها برخوردار است که نقش به سزایی در سم زدایی این مناطق دارد.گلسنگ ها به
سنج نده های بیولوژیک طبیعی معروف هستند یعنی هوا و آلاینده ها را به طور دقیق مانیتور می کنند.

وی در مورد دلیل جذب آلودگی توسط این گیاهان توضیح داد: بسیاری از گیاهان برای اینکه از آسیب آلودگی ها در امان باشند یک لایه حفاظتی دارند اما گلسنگ ها این لایه را ندارند از این رو به راحتی از طریق رطوبت هوا آلودگی ها را جذب می کنند.

عضو هیات علمی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی گفت: درختان هم جزو گیاهان آلی هستند و آلودگی ها را جذب می کنند اما ممکن است این آلودگی از طریق ریشه ها دوباره به خاک برگردد اما گلسنگ ها تمام اندامشان آلودگی ها را جذب می کند و این جذب به طور مستقیم انجام می شود.

*** گلسنگ ها

گلسنگ ها قارچ های همزیستی هستند که از یک شریک قارچی و یک یا دو شریک جلبکی پدید می آیند. این موجودات بی نظیر روی سنگ ها، صخره ها، تنه و ساقه درختان و در سطح زمین می رویند و حدود 8 درصد زمین را اشغال کرده اند و در نقاط بیابانی کوهستانی، مناطق قطبی پراکنش دارند.

بعضی از گلسنگ ها در طول سال فقط یک میلی متر رشد می کنند. این قارچ های همزیست می تواند تا 4000 سال عمر کند. بیشتر گلسنگ ها به سرعت توسط هوای آلوده از بین می روند. قرن هاست که گلسنگ ها به عنوان رنگ مو و منبع رنگ کننده ها استفاده می شوند.

گلسنگ ها می توانند در دمای منفی 60 درجه سانتیگراد (منفی 76 درجه فارنهایت) زنده بمانند. بسیاری از گلسنگ ها در مناطق مرطوب زندگی می کنند اما فقط یک گونه از این گیاه در آب زیست دارد.


منبع:زیست آنلاین


لینک خبر :گلسنگ ها ۹۰ درصد آلودگی هوا را جذب می کنند