سلا م دوستان
برای کار تکثیر به انجل پیش مولد یا مولد شده نیازمندم
لطفاً تصاویر و قیمت هاتون رو برای بنده پیام خصوصی بفرستید

نحوه ارسال ، قیمت و شرایط یادتون نره من ساکن مشهد هستم

مرسی