مرگ و میر و فرار حیوانات به دلیل گرما و آتش سوزی در جنگلهای استرالیا ادامه دارد.


به گزارش سرویس علمی جام نیوز به نقل از فارس، استرالیا از سال جدید در یک گرمای خفه کننده به سر میبرد تا حدی که دمای کوئینزلند بیش از 50 درجه گزارش شده است.

سال 2013 داغ ترین هوا را داشت و سال 2014 را با موج گرمای غیر منتظره و آتش سوزی جنگلها و ویرانیها شروع کرد.
یکی از افراد دولتی گفت: گرما به شدت رو به افزایش است.

هنوز دلیل موج گرما و طولانی بودن و شدت آن مشخص نیست اما خطر آتش سوزی و افزایش استرس در حیوانات پیش بینی شده بود.

در کوئینزلند بسیاری از طوطیها و کانگوروها مرده اند و به دلیل مردن یک صدهزار خفاش مسئولین مجبور به راه اندازی سیستم جمع آوری این حیوانات شدند چون بوی زننده ای در منطقه پیچیده است و گروهی نیز از حیوانات بیمار مراقبت میکنند.
منبع:جام نیوز