دوستی باور نکردنی یوزپلنگ و عکاس نشنال جئوگرافیک در صحرای آفریقا خبر ساز شد.

یوز پلنگ وحشی نه تنها با عکاس خو گرفته که حتی در موقع عکسبرداری از طبیعت و حیوانات به نوعی به او کمک میکند و عکاس از او نمی ترسدمنبع: خبرگزاری برنا


لینک خبر:دوستی باور نکردنی یوزپلنگ و عکاس