سرپرست اداره حفاظت از محیط زیست نطنز گفت: بیش از ۵۳ گونه پرنده مهاجر و بومی و هشت گونه مار و شش گونه مارمولک در منطقه حفاظت شده کرکس شناسایی شده اند.

منطقه اصفهان، مهدی صادقی اظهار کرد: در حال حاضر در منطقه حفاظت شده کرکس بیش از ۱۲ گونه پستانداران مانند کل، بز، قوچ، میش وحشی، گراز، گرگ، شغال، روباه، کفتار، گربه وحشی، پلنگ و تشی زندگی می*کنند.

وی ادامه داد: منطقه حفاظت شده کرکس ۱۱۴ هزار هکتار مساحت دارد که ۳۰ هزار هکتار آن منطقه شکار ممنوع است. متاسفانه بارها در این منطقه شکارچیهای متخلف دستگیر شده اند.

در منطقه حفاظت شده کرکس آبشارهای مختلفی مثل آبشار ابیانه و آبشار طامه و مرغزار یارند وجود دارد.
صادقی با اشاره به منطقه کویری بخش بادرود، گفت: در منطقه کویری بادرود، گونه*های نادر و پرنده های وحشی مانند هوبره، جبیر و گونه های پستانداران مانند کل و بز، قوچ و کارکال زندگی میکنند. در گذشته این منطقه دارای نژاد گونه اصیل گور خر ایرانی بوده که بر اثر گذشت زمان از بین رفته است.


منبع:زیست نیوز