حدود ۵ سال است که سگی در کشور بولیوی در گوشه ای از خیابان منتظر صاحب خود میشود. نام این سگ بر گرفته از یک سگ ژاپنی است که انتظار کشیدن برای صاحبش او را به نماد وفاداری تبدیل کرد.

به گزارش دویچه وله؛ صاحب سگ بولیویایی که
"هاچی" نامیده میشود، دانشجویی بود که همواره با موتور رفت و آمد میکرد. پس از آنکه او در حادثه ای در خیابان جان سپرد، این سگ وفادار هر روز به آن محل می آید و منتظر صاحبش میشود.

بر اساس گزارش روزنامه محلی این شهر "La Opinion" مردم ساکن این خیابان تحت تاثیر وفاداری این سگ قرار گرفته اند و از او مراقبت میکنند و به او غذا میدهند. مردم خیابان "Papa Paulo" می گویند که این خیابان دیگر به خانه "هاچی" تبدیل شده است. به گفته یکی از خانم هایی که در آن خیابان روزنامه میفروشد، این سگ هر روز به محل وقوع حادثه می آید و در آنجا برای صاحبش زوزه می کشد.


"هاچی" برگرفته از "هاچیکو"


نام این سگ بولیویایی از یک سگ ژاپنی به نام "هاچیکو" برگرفته شده است.

"هاچیکو" سگ نر سفید رنگی بود که در سال ۱۹۲۳ در استان آکیتا در کشور ژاپن به دنیا آمد. صاحب این سگ یک پروفسور بود که در دانشگاه توکیو کار می کرد و برای رفتن به دانشگاه هر روز به ایستگاه قطار شیبوئی میرفت.

"هاچیکو" هم هر روز پس از اتمام کار صاحبش به این ایستگاه به دنبال او می رفت."هاچیکو" پس از مردن صاحبش به مدت ۹ سال به ایستگاه قطار می رفت؛ جایی که هر روز صاحبش از سر کار به خانه بر میگشت و در آنجا منتظر پروفسور می شد. تمامی افرادی که در آن خیابان بودند و کار می کردند برای هاچیکو غذا می آوردند و از او مراقبت میکردند. روزی نبود که هاچیکو از این کار دریغ کند، تا زمانی که خود او نیز از دنیا رفت.پس از آن، هاچیکو به نماد وفاداری در کشور ژاپن تبدیل شد. سپس در ایستگاه قطار شیبوئی به عنوان یادبود از او مجسمه ای برنزی ساخته شد.


منبع:باشگاه خبرنگاران