آیا دوست دارید با روشی آسان و علمی آبیاری گیاهان خود را انجام دهید؟

شیر آب پاش هوشمند
"اسپرینکلرت" می تواند گزینه ای مناسب برای شما محسوب شود. به عنوان وسیله ای هوشمند، اسپرینکلرت بر اساس شرایط آب و هوا و فراگیری میزان آب مورد نیاز واقعی با توجه به عوامل مختلفی که مد نظر قرار می دهد، به صورت خودکار آبیاری گیاهان را تنظیم می کند.با توجه به طراحی جمع و جور، این وسیله به راحتی روی شیر آب نصب می شود. افزون بر این، با استفاده از یک برنامک سفارشی می توانید برنامه ریزی و کنترل آبیاری باغ و یا چمن ها را با استفاده از تلفن همراه هوشمند خود انجام دهید.
منبع:زیست نیوز