ک گونه جدید میگو با نام علمی Harpiosquilla annandalei برای نخستین بار در آب های خلیج فارس مشاهده و ثبت شد.
یک گونه جدید میگو برای نخستین بار در آب های خلیج فارس مشاهده شد
به گزارش ایرنا از روابط عمومی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی وعلوم جوی، وحید سپهوند کارشناس پژوهشی پژوهشکده علوم دریایی پژوهشگاه اقیانوس شناسی دراین مورد گفت: این گونه از خانواده میگوها و سخت پوستان گوشتخوار هستند که به زیر رده هلو کاریدا (Holocarida )تعلق دارند، ویژگی متمایزکننده این گروه از سخت پوستان داشتن ابزاری قدرتمند برای شکار است. وی گفت: این جانور از طریق نیزه زدن (spearing) به وسیله انبرک ها طعمه خود را شکار می کند انبرک های این جانور باز و بسته می شود و از این طریق طعمه را خرد می کند و آن را می خورد . نمونه های این جانور از سواحل استان بوشهر جمع آوری شده است.
طول کل بدن این جانور 94 میلی متر است. رنگ آن بعد از ثابت شدن در الکل کرم استخوانی است.منبع: خبرگزاری ایرنا