تفاهمنامه بیمه یوزپلنگ آسیایی امضا شد

این شرکت از پروژه*های فرهنگی در مسیر تبدیل یوز ایرانی به نماد تیم ملی فوتبال در جام جهانی حمایت می کند، اظهارداشت: مدت زمان بیمه، پنج سال از تاریخ صدور بیمه نامه بوده و در صورت توافق قابل تمدید است.


به گزارش فارس، بیژن صادق در مراسم امضای این تفاهمنامه گفت: بیمه دانا داوطلبانه متعهد می*شود در سه حوزه که دو حوزه آن به فعالیت*های بیمه*گری مرتبط است، با دفتر پروژه حفاظت از یوز ایرانی همکاری کند و بیمه*نامه*های مربوطه را به صورت رایگان صادر خواهد کرد.


وی با بیان اینکه پوشش بیمه*ای این تفاهمنامه شامل بیمه عمر، درمان، مسئولیت، حوادث و آتش سوزی، است، افزود: بیمه نامه عمر و حادثه یوز و مسئولیت یوز که برای اولین بار در جهان طراحی خواهد شد، شامل پوشش
50 میلیون تومان یوز بر اثر حادثه تا سقف 5 قلاده در سال به حساب دفتر پروژه حفاظت از یوز و پوشش خسارت به دامداران بر اثر حمله یوزپلنگ است.


مدیرعامل بیمه دانا در خصوص بیمه*نامه*های حافظان یوز نیز گفت: بیمه دانا متعهد به ارائه رایگان بیمه*نامه*هایی برای 126 پرسنل دفتر پروژه حفاظت از یوز ایرانی است که این بیمه*نامه*ها شامل ارائه بیمه درمان تکمیلی، بیمه حوادث گروهی رایگان، بیمه نامه مسئولیت مدنی در قبال شخص ثالث و بیمه نامه آتش سوزی پاسگاه*های محیط بانی می*شود.

وی با بیان اینکه در بخش حمایت فرهنگی، این شرکت از پروژه*های فرهنگی در مسیر تبدیل یوز ایرانی به نماد تیم ملی فوتبال در جام جهانی حمایت می کند، اظهارداشت: مدت زمان بیمه، پنج سال از تاریخ صدور بیمه نامه بوده و در صورت توافق قابل تمدید است.
به گفته صادق در مراحل بعدی بیمه گوزن زرد و پلنگ نیز منعقد می*شود.


همچنین در این مراسم هومن جوکار مدیر پروژه حفاظت از یوز پلنگ آسیایی اظهار داشت: تنها زیستگاه یوز پلنگ آسیایی در ایران است از این رو باید با اجرای برنامه*های مدون در حفظ آن کوشا باشیم.


وی افزود: یوز پلنگ آسیایی در تمام مناطق آسیایی به جز ایران از بین رفته و وضعیت آن در شرایط بحرانی قرار دارد که خوشبختانه با اقداماتی که در ایران برای حفاظت این گونه در خطر انقراض انجام شده است، حدود 50 قلاده در ایران زیست می*کنند.
جوکار گفت: امضای این تفاهمنامه یک حرکت نوین در حفظ محیط زیست و تنوع زیستی است و شرکت بیمه دانا به طور داوطلبانه پیشنهاد بیمه یوزپلنگ*ها را به سازمان محیط زیست ارایه کرد که مورد استقبال مدیران این سازمان قرار گرفت.


وی با بیان اینکه طبق این بیمه نامه، اگر یوز پلنگ حادثه ای ایجاد کند یعنی به دام حمله کند، بیمه خسارت دامدار را پرداخت می*کند، گفت: پول بیمه یوز پلنگ*ها به صندوق بین المللی مشترک برنامه عمران سازمان ملل متحد و سازمان حفاظت محیط زیست واریز می*شود که از این بودجه برای رفع موانعی که موجب بروز حادثه برای یوز می شود، استفاده خواهد شد.


منبع:زیست نیوز