خبرآنلاین: تا چندی قبل، جانورشناسان تصور می*کردند ستاره*های دریایی جزو موجودات بدون چشم محسوب می*شوند. اما اخیرا گروهی از محققان علوم دریایی کشف کرده*اند ستاره*های دریایی، گونه پنج پا از ستاره ماهی*ها که معمولا به رنگ آبی هستند، با استفاده از چشمان مرکب ریزی که در انتهای پاهای*شان قرار دارد توانایی مشاهده اجسام را دارند.

چشمان این موجودات چندان قدرتمند نیست و احتمالا نمی*تواند اجسام و جانورانی را که بیش از 4 متر فاصله دارند مشاهده کند. اما ستاره*های دریایی می*توانند از چشمان خود برای یافتن راه خود در میان تپه*های مرجانی کمک بگیرند.چشمان ستاره*های دریایی فاقد عدسی*های چشمان مرکب حشرات است، نمی*تواند حرکات سریع را پردازش کند و قادر به تشخیص رنگ هم نیست. بنابراین احتمال اندکی وجود دارد که جانور از این اندام*ها برای یافتن غذا یا اجتناب از شکارچیان استفاده کند. برای کشف این موضوع که آیا این جانوران قادر به شناسایی اجسام بزرگی مانند صخره*های مرجانی هستند، دانشمندان ستاره*های دریایی را در فاصله 1، 2 و 4 متری از مرجان*ها قرار دادند. ستاره*هایی که نزدیک*تر از 4 متر به مرجان*ها قرار داشتند، به سرعت به سمت تپه*های مرجانی بازگشتند؛ اما ستاره*هایی با فاصله بیش از 4 متر در جهات تصادفی شروع به حرکت نمودند. آنها همچنین آزمایش را با ستاره*های دریایی کور شده (که چشمان*شان را در آورده بودند) تکرار کردند. در این آزمایش، همه ستاره*ها به شکل تصادفی حرکت می*کردند که نشان می*داد جانور نمی*تواند ببیند که به کدام سمت حرکت می*کند.برای حس کردن اجرام بزرگ، ستاره*های دریایی به جای آنکه صرفا نور را حس کنند، باید بتوانند تصویری از جسم را برای خود خلق کنند که به معنای نوعی «دیدن» ابتدایی است. این عامل سبب می*شود تا چشمان ستاره*های دریایی در زمره لکه*های چشمی (Eye Spot) قرار نداشته باشند؛ ساختاری ابتدایی که در حیواناتی مانند کرم*های پهن وجود دارد و بدون توانایی ایجاد تصویر، تنها قادر به تشخیص نور است.

نکته جالب این است که ستاره*های دریایی قادرند در صورت به دام افتادن توسط شکارچیان، پاهای خود را جدا کنند و دوباره آن را از نو رشد دهند. این موضوع به این معنی است که این جانوران همچنین توانایی احیاء چشمان خود را دارد!