امضای تفاهم نامه بین "بیمه دانا" و "سازمان محیط زیست"؛


"یوزپلنگ ایرانی" بیمه شد / "شیر" ، "پلنگ ایرانی" و "گوزن زرد" در دستور کار "بیمه دانا"


براساس تفاهم نامه بین بیمه دانا و سازمان محیط زیست کشور از این پس طبق تفاهم نامه یوزپلنگ*های ایرانی تحت پوشش بیمه نامه دانا قرار گرفتند.


به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، بیژن صادق مدیرعامل بیمه دانا در مراسم امضای تفاهم نامه با بیان این مطلب گفت: این کار در راستای حمایت فرهنگی از نماد یوزپلنگ ایرانی بیمه محیط بانان یوزپلنگ ایرانی و خود یوزپلنگ ایرانی با همکاری محیط زیست کشور به مرحله اجرا گذاشته شده است.

وی تصریح کرد: هدف از امضای این تفاهم نامه توسعه حفاظت از زیستگاه یوزپلنگ ایرانی و خسارت های ناشی از حوادث برای یوزپلنگ ایرانی است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاران در رابطه با اجرای پوشش بیمه ای برای سایر حیوانات دیگر گفت: تداوم ارائه پوشش بیمه نامه از سوی بیمه دانا برای سایر حیوانات دیگر از جمله شیر و پلنگ ایرانی و گوزن زرد در دستور کار بیمه دانا است که در این رابطه برنامه بعدی ما ارائه پوشش بیمه نامه برای گوزن زرد و پلنگ ایرانی است.

وی در رابطه با تعداد یوزپلنگهای تحت پوشش بیمه نامه بیمه دانا گفت: در حال حاضر حدود ۴۰ تا ۵۰ قلاده یوزپلنگ ایرانی وجود دارد که بیمه دانا سالانه ۵ قلاده یوزپلنگ را که ارزش هر کدام بالغ بر ۵۰ میلیون تومان است تحت پوشش بیمه مسئولیت یوزپلنگ ایرانی قرار میدهد.

بیژن صادق ادامه داد: براساس این بیمه نامه هر گونه خسارت حمله به دامهای اصلی و دام دار از سوی بیمه دانا پرداخت میشود ضمن آنکه در زیست گاه های مشترکی که یوزپلنگ و پلنگ ایرانی با هم حضور دارند سایه بیمه تکمیلی محیط بانان شامل پوشش بیمه پلنگ ایرانی هم میشود.


منبع:باشگاه خبر نگاران


لینک خبر : "یوزپلنگ ایرانی" بیمه شد / "شیر" ، "پلنگ ایرانی" و "گوزن زرد" در دستور کار "بیمه دانا"